demoehlasovanie.svblena.eu

DEMONŠTRAČNÁ STRÁNKA PRE ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE
VYTVORENÁ APLIKÁCIOU WEBSITE X5
Prejsť na obsah
Nachádzate sa na demonštračnej stránke elektronického hlasovania na webovej stránke Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena v Poprade.

Budete  odpovedať na 9  otázok skúšobného elektronického hlasovania, Vami zadavané osobné kontaktné údaje môžu byť vymyslené !

Z demonštračnej stránky je zablokovaná reálna emailová komunikácia a nie sú odosielané dáta o Vašom fiktívnom hlasovaní , Vaša komunikácia je úmyselne ukončená chybovým hlásením "Temporary error, please try later."


Prihlasovacie konto  na stránku "Hlasovanie" : demoehlasovanie@svblena.eu
Heslo : demoehlasovanie


Otázky pre  demonštračné elektronické hlasovanie
na webovej stránke  www.svblena.eu
 

 
1. Volíte pána Juraja Janošíka za predsedu spoločenstva vlastníkov bytov byt. domu Lena.
 
2. Volíte pána Janka Hrašku za podpredsedu spoločenstva vlastníkov bytov byt. domu Lena.
 
3. Volíte pána Janka Kráľa za člena rady spoločenstva vlastníkov bytov byt. domu Lena.
 
4. Volíte pani Janu Princeznú za člena rady spoločenstva vlastníkov bytov byt. domu Lena.
 
5. Volite pani Alžbetu Bythoryčku za člena rady spoločenstva vlastníkov bytov byt. domu Lena.
 
6. Schvaľujete ročnú účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva - Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , Poprad - za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 s výsledkom hospodárenia po zdanení : zisk XXX,XX €.
 
7. Schvaľujete rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 v zmysle ročnej účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky  v sústave podvojného účtovníctva  - Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , Poprad - zisk xxxx,xx € zúčtovať s fondom prevádzky , údržby a opráv.
 
8. Schvaľujete vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2021 pre vlastníkov bytov bytovégo domu Lena s celkovým predpisom xxx xxx,xx € , celkovými skutočnými nákladmi XXX XXX,XX € a s celkovým preplatkom XX XXX,XX €.
 
9. Schvaľujete rozpočet Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena, Moyzesova 2811/15 , Poprad pre rok 2022.
(c) 2007-2022 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena v Poprade.
Návrat na obsah