Záver. slovo - demoehlasovanie.svblena.eu

DEMONŠTRAČNÁ STRÁNKA PRE ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE
VYTVORENÁ APLIKÁCIOU WEBSITE X5
Prejsť na obsah
V reálnom režime hlasovania osobe zodpovednej  za elektronické hlasovanie vlastníkov bytov budú prichádzať emailové správy podľa nasledovného príkladu  :
Na základe prijatého emailu bude  osoba zodpovedná za  elektronické hlasovanie povinná pred zverejnením zápisnice bez zbytočného odkladu zaslať hlasujúcemu potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní spolu s vyznačenými odpoveďami hlasujúceho vlastníka , v zápisnici uviesť menovite vlastníkov bytov, ktorí hlasovali elektronicky a priložiť papierové vytlačky elektronického hlasovania do prílohy zápisnice.  


Na prípadné otázky týkajúce sa :
- základného popisu uplatnenia hlasovacieho práva elektronickými prostriedkami
- obsahu oznámenia o schôdzi vlastníkov bytov alebo oznámenia o písomnom hlasovaní
- o období prijímania hlasov uplatnených v elektronickom hlasovaní
- o platnosti hlasovania v elektronickom hlasovaní pri súbežnom hlasovaní o tej istej veci aj na schôdzi alebo na písomnom hlasovaní
- o platnosti hlasovania v elektronickom hlasovaní pri viacnásobnom hlasovaní
- o povinnosti  v zápisnici  uviesť menovite vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky
Vám zodpovie autor demonštračnej webovej stránky.   


Poskytneme Vám odbornú pomoc a možnosť aplikácie elektronického hlasovania pre bytový dom na vlastnej subdoméne webovej stránky "www.hlasovanie.eu".


Ďakujeme za Vaše odskúšanie elektronického hlasovania .
(c) 2007-2022 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena v Poprade.
Návrat na obsah